Házirend

Gyere be!

A parkot bárki használhatja, a megrendezésre kerülő események a honlapon: gyarkert.hu. 

Tulajdonos:     Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Üzemeltető:    Veszprém 2030 Kft. 

                           Cégjegyzékszám: 19-09-509629 

                           Adószám: 14007581-2-19 

                           Elérhetőség: +36 70 733 99 56 

A Gyárkert az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozathoz kapcsolódva 2023. május 5-én nyitotta meg kapuit.  

 

HÁZIREND

A Veszprém 2030 Kft. (a továbbiakban „Üzemeltető”) által üzemeltetett GyárKert Kultúrpark (a továbbiakban „GyárKert”) jelen Házirendje a GyárKertre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. 

 

A GyárKert nyitvatartási rendje: H-V 7:00-21:00 

A GyárKert nyitvatartási rendje az időjárás és a területen végzett karbantartási, fenntartási, építési munkák függvényében változhat. A GyárKert területe 20:45 órától kezdve kiürítésre kerül, melynek során a Látogató a biztonsági szolgálat felszólítására köteles a GyárKert területét elhagyni. 

A GyárKertbe belépni az Üzemeltető nyitvatartási rendje szerinti időkeretek között és a jelen Házirend által meghatározott feltételek mellett lehet. 

A GyárKert területére belépni, onnan eltávozni csak a biztonsági szolgálat által őrzött bejáratokon keresztül lehet. 

A GyárKert a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban „Szvtv.”) meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a GyárKert egész területén az Üzemeltető, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a Látogatók ruházatát, illetve csomagjait az Szvtv. 26. §-a alapján. A biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek kitiltására vagy a belépés megtagadására. 

A GyárKert területére történő belépés megtagadható, különösen, ha a belépni kívánó személy ruházata nem megfelelő, hiányos, szennyezett, vagy nem felel meg az általános higiéniai követelményeknek, továbbá az Üzemeltető az előbbiekben írtakon túl is jogosult azon személyek belépését megtagadni, akik olyan állapotban vannak, amely a Látogatók, valamint a vagyontárgyak biztonságát veszélyeztetheti. 

A Látogató a GyárKert területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, és a jelen Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. Kamerával megfigyelt terület.

Üzemeltető felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a „Közösségek kertje” nevű installációra fölmászni szigorúan tilos és balesetveszélyes. 

A GyárKertben kerékpárral, rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával, futóbiciklivel közlekedni kizárólag saját felelősségre, illetve kisgyermekek esetén felnőtt felügyelete mellett lehet. 

A GyárKertből eltávolítható az a személy, aki: 

  1. más személy életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyainak épségét veszélyezteti; 
  2. a környezetet szennyezi, illetve veszélyezteti; 
  3. garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít; 
  4. más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a Látogatók között egyébként békétlenséget szít; 

A GyárKertben található játszóteret 3-14 év közötti gyermekek vehetik igénybe, kizárólag felnőtt felügyelete mellett. 

A Látogató a GyárKert területén fokozottan köteles a környezet óvására. Az Üzemeltető kéri a Látogatóktól, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön. 

A GyárKert területén – a GyárKert bejárata előtti területet is ideértve – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. 

A GyárKertben a Látogatók biztonsága érdekében a nyílt láng vagy robbanásveszélyes anyag használata, illetve a tűzrakás az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül tilos. 

Tekintettel arra, hogy a GyárKert célja a kulturált és zavartalan pihenés és kikapcsolódás biztosítása a Látogatók számára, a GyárKertben bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Amennyiben valamely résztvevő a demonstrációt az Üzemeltető felhívására nem hagyja abba, úgy a résztvevőt az Üzemeltető vagy a biztonsági szolgálat eltávolítja a GyárKert területéről. 

A GyárKert területén több, a GyárKerttől független harmadik személy nyújt szolgáltatást (pl. étel-, italszolgáltatás). Ezen szolgáltatások tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az Üzemeltető a jelen Házirend megváltoztatásának jogát fenntartja, a módosított Házirendet az Üzemeltető a GyárKert honlapján teszi közzé. 

 

HÓFÁNK PÁLYA HÁZIREND

KORCSOLYAPÁLYA HÁZIREND

 

Hírlevél
X
Iratkozz fel, hogy Te lehess az első! Fontos híreket, kedvezményeket kapsz tőlünk.
Feliratkozom
Hírlevél